Thumbnail image

Hệ thống đại học tiểu bang California tài trợ cho sinh viên da trắng nhiều hơn

Tin mới

FULLERTON, California (NV) – Giáo Sư Jon Bruschke, đại học Cal State Fullerton, công bố nghiên cứu cho thấy hệ thống đại học tiểu bang tài trợ nhiều hơn cho những trường có sinh viên da trắng chiếm đa số.

“Cần giải thích lý do tại sao có sự chênh lệch về vấn đề tài trợ, thực trạng này gây ra hậu quả không mong muốn, đó là sinh viên da màu nhận được đầu tư giáo dục ít hơn so với sinh viên da trắng,” vị giáo sư viết trong bản báo cáo, theo báo mạng Voice of OC.

Cuộc nghiên cứu dựa trên dữ liệu lưu trữ của hệ thống đại học tiểu bang CSU Chancellor’s Office.

Giáo Sư Bruschke không biết vì sao sự chênh lệch này hiện hữu trong cấu trúc tài trợ của hệ thống đại học tiểu bang, nhưng ông tin rằng việc này không có chủ ý.

Công thức để tính cách tài trợ cho các trường đại học tiểu bang được xác định từ rất lâu, nhưng sắc thái chủng tộc thay đổi trong thời gian qua đưa đến việc ở một số trường có tỉ lệ sinh viên gốc da màu hiện diện nhiều thêm, vị giáo sư giải thích.

Báo cáo trên được công bố giữa lúc có một tranh luận toàn quốc về cách làm sao để các cơ chế giáo dục bình đẳng và hòa nhập hơn.

Trong tổng số 23 trường đại học tiểu bang, trường đại học Cal State Fullerton, luôn nhận mức tài trợ giáo dục thấp nhất tính trên tỉ lệ sinh viên học toàn thời gian, cho dù, cơ sở này là một trong những trường có số sinh viên ghi danh đông nhất.

Đây là vấn đề mà trong nhiều năm các vị hiệu trưởng đại học Cal State Fullerton luôn gắng sức kêu gọi giới chức quản trị hệ thống đại học tiểu bang thay đổi nhưng cho đến hiện giờ mọi chuyện vẫn không thay đổi.

Trong năm học 2019, trường đại học Cal State Fullerton có tỉ lệ 81% là sinh viên da màu và số đông người gốc Latino.

Bản báo cáo cho thấy hệ thống đại học tiểu bang CSU tài trợ cho một sinh viên da trắng nhiều hơn từ $500 đến $800 một năm.

Sự chênh lệch rõ ràng nhất khi so sánh giữa hai trường Cal Poly San Luis Obispo, có 54% là sinh viên da trắng, trong năm học 2019-2020, và trường Cal State Los Angeles chỉ có 6% là da trắng.

Dù có sĩ số sinh viên đông hơn, nhưng tiền tài trợ cho trường tại Los Angeles ít hơn San Luis Obispo một con số đáng kể.

“Nếu bạn nhìn giữa Cal Poly San Luis Obispo, nơi có sinh viên da trắng chiếm đa số và được tài trợ đầy đủ, và Cal State Los Angeles, nơi sinh viên da trắng không chiếm đa số và không được tài trợ đúng mức,” lời giáo sư Bruschke nói với Voice of OC, “Khoản tài khác biệt giữa hai trường trên là $24 triệu.”

Trong năm học 2019-2020, dựa trên sĩ số sinh viên trong hệ thống đại học California, mỗi sinh viên da trắng được đầu tư $14,309 trong khi đó mỗi sinh viên da màu là $13,428, theo kết quả nghiên cứu.

“Đây là đặc quyền có hệ thống cho người da trắng , bất kể các yếu tố bao quát khác vô tình tài trợ một cách chênh lệch khiến đưa đến tình trạng  đặc quyền cho sinh viên da trắng,” bản báo cáo nhận định, “Vấn đề này không thể nhìn nhận ở mức độ riêng từng cá thể. Không có bất kỳ lý do nào ngăn cản việc phải hành động giải quyết vấn đề này ngay tức khắc.” (MPL)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *