Thumbnail image

Hội H.O. Cứu Trợ Thương Phế Binh & Quả Phụ VNCH ghi đến ngày 21 Tháng Sáu, 2020

Tin mới

Hội H.O. Cứu Trợ Thương Phế Binh & Quả Phụ VNCH
(Disabled Veterans and Widows Relief Association)
Non Profit Corporation No. 3141107 EIN: 26-4499-492
P.O. Box 25554, Santa Ana, CA 92799
Điện thoại: (714) 837-5998, (714) 371-7967, (714) 553-3478, (714) 553-5790, (714) 482-7656, (714) 788-4753
Email: [email protected]
Website: www.camonanhtb.com, www.1giadinh1thuongphebinh.net

Ân nhân Đại Nhạc Hội kỳ 12:

-Huỳnh Brenda, San José, CA, $200
-EIM Insurance Services, Inc. San José, CA, $500
-BS Vũ Tất Cường, Oakland, CA, $500
-Hội Ái Hữu CSQG/VNCH San Diego, Poway, CA, $500
-BS Nha Khoa Tống Diệu Liên, San José, CA, $500
-VQ2 Properties, San José, CA, $500
-PacificWide Real Estate, San José, CA, $1,000
-BS Phạm Đức Vượng, San José, CA, $1,000
-Hương Lan Sandwiches, San José, CA, $1,000
-Inception Homes Inc, San José, CA, $1,000
-Lê Văn Hải (Tuần Báo Thằng Mõ San Jose), San José, CA, $2,000
-Công Ty Gởi Tiền Lẹ, $500
-Nhóm Mõ Nhân Ái, $1,000
-Chủ Nhân Nhà Hàng Quỳnh Hương, $200
-Ông Bà Trần Văn Sơn, $100
-Ông Bà Minh, $100
-Ông Bà Jimmy Trần, $100
-Quân Nguyễn, $100
-Nhà Hàng Vũng Tàu, $ 300
-Ông Bà Lục Trâm, $50
-Khách hàng Kim Loan, $200
-Cao Hoàng Anh, $100
-Ông Bà Tôn Long Bình, $100. (Còn tiếp)

Thương phế binh VNCH đã được giúp đỡ:

-Nguyễn Văn Xinh, Tiền Giang, SQ: 64/500687/TS/ĐPQ. Cụt chân trái.
-Nguyễn Văn Dương, Long An, SQ: 37/323935/NQ. Cụt chân trái. Bị thương chân phải.
-Trần Văn Vậy, Bến Tre, SQ: 474777/NQ. Cụt chân trái.
-Điền Văn Kiều, Long An, SQ: 130006/BĐQ. Cụt 1/2 tay phải.
-Phan Văn Bá, Bến Tre, SQ: 392642/B2/ĐPQ. Cụt chân phải.
-Nguyễn Văn Thế, Tiền Giang, SQ: 77/700061/TS/HQ. Cụt chân phải.
-Trần Văn Tám, Bến Tre, SQ: 867846/NQ. Cụt tay phải.
-Võ Văn Thế, Long An, SQ: 49/484623/B2/ĐPQ. Cụt chân trái. Gãy chân phải.
-Lâm Cương, Sóc Trăng, SQ: 66/504731/B1/CLQ. Cụt chân phải.
-Lê Minh Sáng, Sài Gòn, SQ: 75/131998/B2/CLQ. Cụt chân trái.
-Cao Thanh Sơn (Đạt), Đống Tháp, SQ: 75/514458/B2/BĐQ. Cụt chân trái. Gãy chân phải.
-Mai Văn Lài, Kiên Giang, SQ: 59/401153/B2/ĐPQ. Gãy tay phải.
-Võ Văn Đẹp, Sóc Trăng, SQ: 818870/NQ. Cụt tay trái.
-Nguyễn Văn Hiệp (Lương Kim Bảy), Trà Vinh, SQ: 922608/NQ. Cụt chân phải.
-Diệp Thanh Hoàng (Quan), Bạc Liêu, SQ: 49/316284/HS/ĐPQ. Cụt chân trái.
-Trần Văn Phương, Hậu Giang, SQ: 868982/NQ. Cụt chân trái.
-Nguyễn Văn Đấu, Vĩnh Long, SQ: 55/M02384/NQ. Cụt chân phải.
-Võ Văn Hoàng, Trà Vinh, SQ: 68/700599/HS1/CLQ. Cụt chân trái.
-Trần Văn Minh, An Giang, SQ: 46/331608/ĐPQ. Cụt tay phải.
-Lê Văn Vàng, Sài Gòn, SQ: 74/146974/CÚ/CLQ. Cụt hai chân.
-Nguyễn Văn Dự, Long An, SQ: 71/100399/HS/BĐQ. Liệt tứ chi.
-Nguyễn Văn Thưởng, Tiền Giang, SQ: 50/N00026/NQ. Mù hai mắt.
-Nguyễn Văn Phấn, Tiền Giang, SQ: 460001/NQ. Cụt chân trái, teo chân phải.
-Lê Văn Muôn, Tiền Giang, SQ: 47/230263/HS/CLQ. Cụt hai chân. (Còn tiếp) [qd]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *