Thumbnail image

Thành phố Minneapolis cấm cảnh sát kẹp cổ dân sau cái chết của ông Floyd

Tin mới

MINNEAPOLIS, Minnesota (AP) — Thành phố Minneapolis cấm cảnh sát kẹp cổ dân sau cái chết của ông Floyd và cũng đòi hỏi các cảnh sát viên phải can thiệp và báo cáo khi nhìn thấy có việc dùng biện pháp võ lực mà không được phép của các đồng nghiệp khác.

Thỏa thuận này là một phần trong những gì đạt được giữa thành phố và cơ quan nhân quyền của tiểu bang Minnesota, vốn đã mở cuộc điều ra về dân quyền hồi tuần này sau khi ông George Floyd bị giết. Hội đồng thành phố Minneapolis dự trù sẽ bỏ phiếu thông qua thỏa thuận này hôm Thứ Sáu, 5 Tháng Sáu.

Các biện pháp kẹp cổ nay bị cấm dùng. (Hình: UT)

Thỏa thuận này, vốn có hiệu lực  pháp lý, sẽ buộc tất cả các cảnh sát viên, bất kể ở cấp bậc hay vị trí nào khi hành sự, phải ngay lập tức báo cáo việc dùng biện pháp kẹp cổ, cho dù là hình thức nào, như ép mạch máu cổ (carotid restraint) hay xiết cổ họng (chokehold), ngay tại hiện trường lên cấp chỉ huy trực tiếp, hay các cấp chỉ huy cao hơn nữa.

Cũng theo thỏa thuận, bất cứ cảnh sát viên nào nhìn thấy một cảnh sát viên khác có hành vi sử dụng bạo lực mà không được phép, kể cả kẹp cổ, phải tìm cách can thiệp để ngăn cản, bằng lời nói hay bằng hành động. Nếu họ không làm điều này, họ sẽ bị các biện pháp kỷ luật giống như chính họ là người có các hành động dùng bạo lực sai trái đó.

Thỏa thuận cũng đòi phải có lệnh của cảnh sát trưởng hoặc người được chỉ định có thẩm quyền ra lệnh, trước khi sử dụng các loại võ khí kiểm soát đám đông, như các chất hóa học gồm cả hơi cay, đạn cao su, lựu đạn gây tiếng nổ lớn và chói sáng, dùi cui, cùng là loại đạn bắn để lại dấu trên người biểu tình để dễ nhận diện. Việc có quyết định biện pháp kỷ luật các cảnh sát viên nay cũng phải tiến hành nhanh chóng hơn. (V.Giang)

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *