Thumbnail image

California cho phép khu thương mại và nhà hàng Orange County được mở cửa

Tin mới

SANTA ANA, California (NV) – Tiểu bang California vừa chấp thuận cho khu thương mại và nhà hàng ở Orange County được mở cửa, theo nhật báo The Orange County Register.

Sáng Thứ Bảy, 23 Tháng Năm, Thống Đốc Gavin Newsom chuẩn thuận bản kế hoạch mở cửa giai đoạn hai của chính quyền Orange County, theo báo cáo của Hội Đồng Giám Sát.

Đây là một bước chuyển lớn và một tin vui vào cuối tuần mùa lễ Chiến Sĩ Trận Vong (Memorial Day) cho cư dân Orange County, sau hai tháng phải ở nhà chống dịch lây lan.

Các tiệm ăn và cửa hàng vẫn tiếp tục giữ những quy định an toàn sức khỏe công cộng, chẳng hạn như khoảng cách xã hội 6 foot, hay những biện pháp giữ vệ sinh giữ an toàn cho khách hàng và nhân viên.

Một số cơ xưởng và văn phòng được phép mở cửa, nhưng tiểu bang khuyến khích tiếp tục duy trì những việc có thể làm việc từ nhà.

Ngoài ra, những doanh nghiệp không cần có tiếp xúc giữa người và người trực tiếp cũng được phép mở cửa bao gồm bảo tàng lộ thiên, rửa xe, cắt lông thú, tắm nắng, làm vườn, và cắt cỏ.

Bà Lucy Dunn, giám đốc Hội Đồng Thương Mại Orange County, cho biết bà rất vui khi thấy càng lúc càng nhiều doanh nghiệp được mở cửa, nhưng bà nhắc nhở chủ nhân và quản lý các cơ sở thương mại duy trì chặt chẽ những quy định an toàn sức khỏe.

Bà Dunn nói: “Chúng ta vẫn chưa ra khỏi tình trạng hiểm nghèo,” và nhấn mạnh, “Sức khỏe lành mạnh mới làm vững vàng thương nghiệp.”

Chính quyền Orange County, cũng đồng thời, công bố lệnh mới: Tất cả cư dân và du khách được yêu cầu mang khẩu trang tại những nơi công cộng, khu thương mại hay sở làm. Phải đeo khẩu trang khi không thể giữ khoảng cách 6 foot giữa những người không cùng sống chung trong một nơi.

Bác Sĩ Nichole Quick, giới chức phụ trách y tế Orange County, nhận định: “Lệnh  giữ an toàn y tế này cần thiết để kiểm soát tình trạng lây lan trong cộng đồng chúng ta và giữ hệ thống bệnh viện hoạt động trong tình trạng an toàn tốt nhất. Đây cũng là những yêu cầu của bộ y tế tiểu bang theo dõi trước khi chuẩn thuận cho Orange County mở cửa trong giai đoạn hai.” (MPL) (đ.d.)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *