Thumbnail image

Hạ Viện Mỹ thông qua dự luật $3,000 tỷ chống COVID-19

Tin mới

WASHINGTON, DC (NV) – Hạ Viện Mỹ, do Phe Dân Chủ kiểm soát, thông qua dự luật $3,000 tỷ chống COVID-19 vào Thứ Sáu, 15 Tháng Năm, theo CNBC.

Hạ Viện thông qua dự luật trợ cấp chưa từng có này với tỷ số phiếu sát sao: 208 phiếu thuận, 199 phiếu chống, vì nhiều dân biểu Dân Chủ không đồng ý với dự luật.

Tổng cộng 14 dân biểu Dân Chủ bỏ phiếu chống, và một dân biểu Cộng Hòa bỏ phiếu thuận.

Tuy nhiên, trước đó, Thượng Viện do đảng Cộng Hòa kiểm soát tuyên bố sẽ ngăn chặn dự luật này. Họ cho rằng đã đến lúc tạm ngưng, sau khi chính phủ đã vay gần $3,000 tỷ để hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ, trợ cấp công nhân thất nghiệp, cũng như người Mỹ đang bị kẹt ở nhà. (Th.Long)

Bản tin còn tiếp diễn. Người Việt đang cập nhật.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *