Trên bảo, dưới …cãi!

10/12/2016 tindachieu 0

Cãi có kết quả là ông Võ Kim Cự, sau khi “lên báo cãi mấy câu”, sau được bầu vào Ủy ban Kinh tế của Quốc hội, nếu mà “cãi” tiếp ông sẽ trở thành “ông gì”? Từ thời xa Đọc tiếp =>

1 60 61 62 63 64 194