Sao ông phê bình tôi?

09/01/2017 tindachieu 0

Một nhà báo hỏi anh công nhân “nhà máy kia của ai”, anh công nhân trả lời “của chúng tôi”, “thế còn chiếc ô tô đẹp kia của ai”, trả lời “của đồng chí Giám đốc” Năm 2016 kết thúc Đọc tiếp =>

1 2 3 4