Tái cơ cấu DNNN sẽ thực chất?

15/11/2016 btv 0

Thông điệp của Quốc hội và Chính phủ trong nghị quyết lần này rất rõ ràng: tái cơ cấu (bao gồm thoái vốn nhà nước và cổ phần hóa) các DNNN một cách thực chất bằng 2 công cụ chính: Đọc tiếp =>

1 2