Thứ tha cao như ngọn Thái Sơn

06/06/2016 btv 0

Ông già Kerrey đã 73 tuổi, ông ấy có quyền nghỉ ngơi tại quê nhà của ông, nhưng chắc ông muốn làm việc gì đó cho dự án cuối đời để đáp đền những linh hồn nạn nhân mà ông Đọc tiếp =>

1 2