Mấy đời bánh đúc có xương…

28/10/2016 btv 0

Đ. đi học và bị ngất tại trường, cô giáo đã gọi điện cho ông bà ngoại của em đến đón về trong tình trạng đói lả và trên người có rất nhiều thương tích. Những ngày gần đây mạng Đọc tiếp =>