Lấy phiếu tín nhiệm lãnh đạo cấp cao năm 2018


QH thông qua sáng nay nghị quyết về chương trình giám sát năm 2018, trong đó có việc lấy phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do QH bầu và phê chuẩn.

phiếu tín nhiệm,bỏ phiếu tín nhiệm,giám sát,lãnh đạo cấp caoCác ĐB ấn nút biểu quyết

Trước đó, trình bày báo cáo giải trình, tiếp thu ý kiến của đại biểu, Tổng thư ký QH Nguyễn Hạnh Phúc cho biết, qua lấy ý kiến đại biểu, một số ý kiến đề nghị xem xét, đưa vào chương trình nội dung lấy phiếu tín nhiệm, bỏ phiếu tín nhiệm theo quy định tại nghị quyết 85/2014/QH13 và xem xét việc thực hiện các nghị quyết của QH về chất vấn và giám sát chuyên đề từ đầu nhiệm kỳ đến kỳ họp thứ 6.

Tuy nhiên, UBTVQH cho hay, theo quy định của luật Hoạt động giám sát của QH và HĐND, tại kỳ họp cuối năm của năm giữa nhiệm kỳ, QH sẽ tiến hành giám sát lại việc thực hiện các nghị quyết của QH về chất vấn, giám sát chuyên đề từ đầu nhiệm kỳ đến thời điểm đó.

Tại kỳ họp này, QH cũng sẽ tổ chức lấy phiếu tín nhiệm, bỏ phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do QH bầu, phê chuẩn.

Do đó, sau khi cân nhắc nhiều mặt, để bảo đảm chất lượng, tính khả thi của chương trình giám sát năm 2018, về giám sát chuyên đề, UBTVQH đề nghị QH chỉ giám sát 1 chuyên đề tại kỳ họp thứ 5, không tổ chức giám sát chuyên đề tại kỳ họp thứ 6 để tập trung cho các nội dung nêu trên.

Đồng thời bổ sung nội dung lấy phiếu tín nhiệm, bỏ phiếu tín nhiệm và xem xét việc thực hiện các nghị quyết của QH về chất vấn, giám sát chuyên đề từ đầu nhiệm kỳ đến kỳ họp thứ 6 vào dự thảo nghị quyết.

Chuyên đề duy nhất được lựa chọn để giám sát tối cao năm sau là việc thực hiện chính sách, pháp luật về quản lý, sử dụng vốn, tài sản nhà nước tại doanh nghiệp và cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước, giai đoạn 2011-2016.

Hãy cho ý kiến

BÁO ĐA CHIỀU

Email của bạn được giữ bí mật.


*