Mở cửa … ăn mày

28/02/2017 btv 0

Người quân tử ngày xưa được dạy dỗ từng li từng tí: “Đi qua ruộng dưa không cúi xuống sửa giày, đứng dưới gốc mai không đưa tay sửa mũ” Báo Plo.vn ngày 5/4/2012 trong bài “Xã “cái bang” thành Đọc tiếp =>

1 2 3 72